Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: Regulaminy

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”