Logo Gminy Wilczyce

DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Gmina Wilczyce reprezentowana przez Pana Roberta Paluch – Wójta Gminy Wilczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 260.035,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi 371.479,70 zł.

Inwestycja polegała będzie na:

wykonaniu nowych warstw bitumicznych jezdni;

- wykonaniu poboczy i zjazdów kamiennych utwardzonych powierzchniowo;

- odcinkowej wymianie zniszczonych krawędzi jezdni.

 

Gmina Wilczyce reprezentowana przez Pana Roberta Paluch – Wójta Gminy Wilczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 477.196,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi 681.709,51 zł.

Inwestycja polegała będzie na:

wykonaniu nowych warstw bitumicznych jezdni;

- wykonaniu poboczy i zjazdów kamiennych utwardzonych powierzchniowo;

- odcinkowej wymianie zniszczonych krawędzi jezdni.