Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: Gospodarka odpadami

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi