Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: Informator

Szkoły na terenie Gminy Wilczyce

Szkoły na terenie Gminy Wilczyce

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

 

    tel. (15) 837-72-73
    Organ prowadzący: Gmina Wilczyce
    Adres strony BIP: https://spwilczyce.bip.gov.pl 

e-mail: wilczyce@vp.pl

dyrektor@szkolawilczyce.pl

 

2. Szkoła Podstawowa w Darominie
     Punkt Przedszkolny "Na Wzgórzu" - publiczny
    tel. (15) 837-72-89
    Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin "Moja Miejscowość"

spdaromin1@op.pl

 

 

3. Szkoła Podstawowa w Łukawie

    Punkt Przedszkolny - niepubliczny
     tel. (15) 837-72-22
     Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska

splukawa@interia.pl