Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: Liczba ludności

Rok 2021

LICZBA LUDNOŚCI STALE I CZASOWO ZAMELDOWANA

W GMINIE WILCZYCE

Stan na dzień 31.12.2021 r.

 

SOŁECTWO

STAŁY MELDUNEK

CZASOWY MELDUNEK

LICZBA

LUDNOŚCI RAZEM

BOŻĘCIN

59

0

59

BUGAJ

119

1

120

DACHARZÓW

157

0

157

DAROMIN

375

1

376

DOBROCICE

69

0

69

GAŁKOWICE-OCIN

218

1

219

ŁUKAWA

373

5

378

OCINEK

139

0

139

PĘCZYNY

79

0

79

PIELASZÓW

133

3

136

PRZEZWODY

326

0

326

RADOSZKI

392

2

394

TUŁKOWICE

128

2

130

WILCZYCE

724

9

733

WYSIADŁÓW

225

1

226

ZAGRODY

105

1

106

SUMA

3621

26

3647