Logo Gminy Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-1/2023/ŚŚ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”

realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Format: pdf, 4.08 MB
Załączniki do zapytania ofertowego
Format: zip, 408.42 kB