Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: Zamówienia publiczne

Informacja o ogłoszeniu zamówienia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c87be4f8-c030-11ee-9897-f6855eb846c0

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c87be4f8-c030-11ee-9897-f6855eb846c0