Logo Gmina Wilczyce

News

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE WILCZYCE

31.03.2021

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE WILCZYCE

 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1292, z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

- art.18 ust.8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tj.Dz. U. z 2019r. poz. 2277, z późn. zm.)

- Rozdział 5pn. ,, Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1292, z późn. zm.)

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

- przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych w Gminie Wilczyce zezwoleń.

W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

- na które wpływają skargi lub interwencję,

- wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art.58 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ - z określonymi w ustawie odstępstwami ( art. 58 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTROLI

-upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wilczyce

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI

(art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

-tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

- faktury zakupu napojów alkoholowych,

DOKUMENTY SPORZĄDZONE PODCZAS KONTROLI

- protokół kontrolny

-inne(w razie potrzeby)

INNE UWAGI

-pracownicy organu kontrolnego posiadają upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),

- kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu( za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców),

-przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności( art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),

- kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy, kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców).

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.