Logo Gmina Wilczyce

News

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi GO 2021”

26.02.2021

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza nabór uczestników projektu w dniach 25 luty do 16 marca 2021 r.

Projekt

Projektu „Młodzi GO 2021” realizowany jest przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach (Kielce, ul. Sienkiewicza 53, II piętro), na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0008/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Poddziałanie 1.2.1. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy. Cel główny projektu obejmuje bezpośrednie wsparcie (w formie dotacji) osób młodych bez pracy w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 128 osób oraz powstanie w 2021 i 2022r. 110 nowych podmiotów gospodarczych (57 kobiet i 53 mężczyzn).

Adresat projektu – grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które:

– są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

– zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

– utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r.*

Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

*do grupy osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie/ pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że dana umowa została rozwiązana (niezależnie od powodu) lub nie została przedłużona we wskazanym okresie.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

1.

Badanie predyspozycji – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

Czas trwania: 1h/os.

Miejsce realizacji: Kielce – siedziba SIPH.

2.

Wsparcie szkoleniowe – grupowe szkolenia z zakresu przedsiębiorczości – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji

W ramach wsparcia szkoleniowego zapewniamy:

– doświadczonych wykładowców,

– materiały szkoleniowe dla uczestnika szkolenia,

– serwis kawowy + lunch,

– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Czas trwania: 16h (2 dni).

Miejsce realizacji: Kielce.

3.

Wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej – dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł  dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów. Wkład własny uczestnika nie jest wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

4.

Finansowe wsparcie pomostowe – dotacja
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2000 zł / m-c dla osób, które otrzymały wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej. Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

a) zapłatę danin publicznoprawnych (w tym obowiązkowe składki ZUS Uczestnika projektu),

b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzoną działalność gospodarczą),

c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę,

d) koszty opłat telekomunikacyjnych (w tym abonament lub doładowanie telefonu na kartę zarejestrowanego na firmę Uczestnika projektu, opłata za internet),

e) koszty usług pocztowych i kurierskich,

f) koszty usług księgowych,

g) koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

h) koszty usług prawnych,

i) koszty usług leasingowych dotyczących środka trwałego/wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności,

j) koszty działań informacyjno – promocyjnych,

k) koszty materiałów biurowych,

l) koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego firmy.

 Łącznie kwota dotacji: ponad 35 tys. zł. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://siph.com.pl/mlodzi-go-2021/ 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.