Logo Gmina Wilczyce

News

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. „Zakup dwóch defibrylatorów AED”

02.05.2018

Wilczyce, dn. 02.05.2018r.

 

Znak sprawy: IP.ZP.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.5.2018 Nazwa zadania: „Zakup dwóch defibrylatorów AED”.

 

 1.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” Spółka

            Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

Adres: ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz  

                       

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena brutto.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przeprowadzonym postepowaniem.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              PARAMEDYK Jacek Deneka

Adres:                         ul. Gilarska 103, 03 -589 Warszawa

Cena oferty /brutto/:   9 504,00 zł;

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak

Adres:                         ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów

Cena oferty /brutto/:   9 288,00 zł;

Oferta nr 3

Nazwa firmy:              FENIX BHP I PPOŻ Renata Stachowicz – Sokól

Adres:                         ul. 1-go Maja 23, 26-020 Chmielnik

 

Cena oferty /brutto/:   9720,00 zł;

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy:              PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Adres:                         ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa

Cena oferty /brutto/:   8 915,62 zł;

 

Oferta nr 5

Nazwa firmy:              Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” Spółka  Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

Adres:                         ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

Cena oferty /brutto/:   8 789,04 zł;

 

Oferta nr 6

Nazwa firmy:              CZARMED Łukasz Czarnecki

Adres:                         ul. Jabłoniowa 7, 95-020 Stróża

Cena oferty /brutto/:   8 897,04 zł;

 

Oferta nr 7

Nazwa firmy:              ARPAPOL Sp. z o.o.

Adres:                         ul.  Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Cena oferty /brutto/:   11 900,00 zł;

                                                                                                                  mgr Robert Paluch

                                                                                                                Wójt Gminy Wilczyce

                         _____________________

              Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.