Logo Gmina Wilczyce

News

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

26.02.2018

Wilczyce, dn. 26.02.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo –finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

 Nazwa zadania: „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno -sportowego w Wilczycach”

 1.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy:            AND-BUD sp. z o.o

Adres: Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najwyższa liczba punktów

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przeprowadzonym postepowaniem.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy:         BELGIPS PHU RENATA BRYŁA,       

Adres:                     ul. Lubelska 47a 27-600 Sandomierz     

Cena oferty /brutto/:    374 321,13 zł

Realizacja do 30.06.2018r. Liczba punktów: 91,95

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy:               Przedsiębiorstwo Budowlano- Produkcyjne „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc,

Adres:                          ul. Zwierzyniecka 16F, 39-400 Tarnobrzeg

Cena oferty /brutto/:    426 864,58 zł

Realizacja do 30.06.2018r. Liczba punktów: 81,86

 

Oferta nr 3

Nazwa firmy:           AND-BUD sp. z o.o.     

Adres:                   Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec

Cena oferty /brutto/:    340 851,21zł

Realizacja do 30.06.2018r. Liczba punktów: 100

 

                                                                                          Stanisław Paw

                                                                          Prezes LKS „HURAGAN” WILCZYCE

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.