Logo Gmina Wilczyce

News

„Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”

30.10.2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.

 

Cel projektu

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

 

Cel ogólny projektu obejmuje wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców obszarów geograficznych województwa świętokrzyskiego wymagających szczególnego wsparcia tj. obszary wiejskie o najmniejszym dostępie do usług publicznych – Obszary Strategicznej Interwencji poprzez zaangażowanie do Projektu 150 osób (75 kobiet i 75 mężczyzn) oraz powstanie w 2018 r. min. 120 podmiotów gospodarczych i utrzymanie ich przez kolejne 12 miesięcy na drodze wsparcia inwestycyjnego, pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego.

 

Adresat projektu

 

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie obszarów wiejskich OSI – Obszaru Strategicznej Interwencji, tj. następujących gmin:

• powiat buski: Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno

• powiat jędrzejowski: Wodzisław, Słupia Jędrzejowska, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno

• powiat kazimierski: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin; Bejsce

• powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn

• powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia (konecka), Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków

• powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice

• powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów;

• powiat pińczowski: Złota, Michałów, Działoszyce

• powiat sandomierski: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy

• powiat starachowicki: Wąchock, Mirzec

• powiat staszowski: Szydłów, Osiek, Oleśnica

• powiat skarżyski: Bliżyn

• powiat włoszczowski: Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko,

 

 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane.

 

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:

- 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz

- 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.

2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 10800,00 zł (12 miesięcy x 900 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

4. Wsparcie pomostowe doradcze - 6 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.

 

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych - wkład własny nie jest wymagany.

 

 

Rekrutacja

 

W ramach projektu planowane są 2 nabory, w każdym rekrutowane będą 75 osoby (razem 150 osób). Z każdej 75-cio osobowej grupy minimum 60 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w sumie min. 120 firm).

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że pierwszy nabór do udziału w projekcie będzie prowadzony od 08.11.2017 do 17.11.2017 do godziny 15.00.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/172

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.