Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.  „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do traw i krzaków oraz głowicą do wycinki krzaków i gałęzi” 

Wilczyce, dn. 20.03.2019 r.

Znak sprawy: ZP.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Numer sprawy: ZP.2.2019, Nazwa zadania: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do traw i krzaków oraz głowicą do wycinki krzaków i gałęzi” na potrzeby Gminy Wilczyce do celów utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy.

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy:      ROLMEX-Misiuda Spółka jawna       

Adres:                ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce      

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych                             

    z przeprowadzonym postepowaniem.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              ROLMEX-Misiuda Spółka jawna

Adres:                         ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce

Cena oferty /brutto/:   102 951,00 zł

 

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.