Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Wilczyce, 15.03.2019 r.

 

INFORMACJA

 dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji :

 

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie zapisu wyjaśnień  tj. wymogu "Gwarancja producenta urządzeń (PBOŚ) na min. 10 lat. ". Prosimy o wyjaśnienie o jakie urządzenia konkretnie chodzi. Czy Zamawiający żąda gwarancji 10-letniej na zbiornik oczyszczalni? Uprzejmie informujemy, że producenci takich podzespołów jak kompresor, urządzenia sterujące, pompy udzielają 2-letniej gwarancji. 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 10 letniej gwarancji  wyłącznie na zbiornik oczyszczalni

 

Pytanie 2:

Jakimi przesłankami kierował się zamawiający ograniczając technologię oczyszczalni wyłącznie do technologii SBR kiedy normę PN-EN 12566-3+A2:2013 spełniają również oczyszczalnie bazujące na innych technologiach?

Odpowiedź:

Zamawiający po analizie dostępnych na rynku technologii oczyszczania ścieków uznał , że technologia SBR jest najlepszą technologią dla mieszkańców gminy Wilczyce i taka technologia została założona do wykonania.

 

Pytanie 3:

Jakimi przesłankami kierował się zamawiający określając przepustowości typoszeregu oczyszczalni?

Normy na które powołuje się Zamawiający mówią, że przepustowość oczyszczalni powinna rosnąć o 150 1 / dobę na 1 RLM. Nieprawdą jest twierdzenie:

„Dobór wielkości oczyszczalni każdorazowo został przeprowadzony w oparciu o wywiad w poszczególnych lokalizacjach, ilość ścieków przyjęta na jednego mieszkańca wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie norm zużycia wody.”

Ponieważ przy przyjętym typoszeregu ta sama oczyszczalnia może być stosowana do różnych ilości mieszkańców.

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie informuje, że dobór wielkości oczyszczalni każdorazowo został przeprowadzony w oparciu o wywiad w poszczególnych lokalizacjach.

 

 

Pytanie 4:

Czy Zmawiający nie widzi konfliktu interesów w sytuacji kiedy dokumentacja projektowa została sporządzona przez producenta oczyszczalni przydomowych wpisujących się w preferowane rozwiązania?

Odpowiedź:

Pytanie nie jest związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                          

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Wilczyce

                                                                                                                                             mgr Robert Paluch

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.