Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Numer sprawy: ZP.1.2019, Nazwa zadania: „Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego”

Wilczyce, dn. 05.03.2019 r.

Znak sprawy: ZP.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Numer sprawy: ZP.1.2019, Nazwa zadania: „Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego” na potrzeby Gminy Wilczyce do celów utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy a także do innych celów komunalnych.                     

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy:      ROLTECH Babis Spółka Jawna         

Adres:                ul. Południowa 5/13, 25-710 Kielce                   

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych                             

    z przeprowadzonym postepowaniem.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              PPHU SAD-OGRÓD Sławomir Dudek

Adres:                         Nowe Zduny 82A, 99-440 Zduny

Oferta odrzucona - nie zawiera wymaganych parametrów zgodnie z rozdziałem II ust. 2. zapytania ofertowego.

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              ROLTECH Babis Spółka Jawna

Adres:                         ul. Południowa 5/13, 25-710 Kielce

Cena oferty /brutto/:   110 900,00 zł

Oferta nr 3

Nazwa firmy:              PHU Agromotors Paweł Płoski

Adres:                         Piotrkowo 3, 13-111 Janowiec Kościelny

Cena oferty /brutto/:   118 996,35 zł

 

 

 

 

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy:              AM Lipiec Sp. z o. o.

Adres:                         ul. Przemysłowa 8, 27-600 Sandomierz

Oferta odrzucona - nie zawiera wymaganych parametrów zgodnie z rozdziałem II ust. 2. zapytania ofertowego.

 

Oferta nr 5

Nazwa firmy:              ROL-GOS Waldemar Śliwiński

Adres:                         Chwałki 72, 27-600 Sandomierz

Cena oferty /brutto/:   264 450,00 zł

 

Oferta nr 6

Nazwa firmy:              WIALAN Langer i Wiatr Spólka jawna

Adres:                         ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów/ oddział Samborzec 225,27-650 Samborzec

Oferta odrzucona - nie zawiera wymaganych parametrów zgodnie z rozdziałem II ust. 2. zapytania ofertowego.

 

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.