Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2018/2019”

Wilczyce, dn. 19.07.2018r.

Znak sprawy: OK.4464.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Nazwa zadania: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2018/2019.

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

       Nazwa firmy:     Przewóz Osób, Grzegorz Polit

 Adres: Zakrzów 21, 27-640 Klimontów 

                       

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych                              

    z przeprowadzonym postepowaniem.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              Usługi Transportowe Ewa Roźmiej,

Adres:                         27-612 Wilczyce 78    

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż                       w   wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              Przewóz Osób Grzegorz Polit,

Adres:                         Zakrzów 21, 27-640 Klimontów

Cena oferty /brutto/:   113 631,14

 

                                                                                                          Wójt Gminy Wilczyce

 Robert Paluch

 _____________________

                               Zamawiający

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.