Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.4.2018 Nazwa zadania: „ Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce”.     

Wilczyce, dn. 14.03.2018r.

Znak sprawy: IP.ZP.271.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.4.2018 Nazwa zadania: „ Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce”.                        

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy:     Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka      

Adres:                ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie

                       

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych     z przeprowadzonym postepowaniem.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka

Adres:                         ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie

Cena oferty /brutto/:   137 009,70 zł

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlano - Drogowe Ryszard Bednarski

Adres:                         ul. Staszowska 31A, 27-570 Iwaniska

Cena oferty /brutto/:   140 834,02 zł

 

      mgr Robert Paluch

     Wójt Gminy Wilczyce

_____________________

Kierownik Zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.