Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.3.2018 Nazwa zadania: pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”.

Wilczyce, dn. 14.03.2018r.

Znak sprawy: IP.ZP.271.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.3.2018 Nazwa zadania: pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”.

 

 1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy: Obsługa Inwestycji  Budowlanych Leszek Janus

Adres: Nowy Garbów 13, 27-620  Dwikozy

                       

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – największa liczba punktów.

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych      z przeprowadzonym postepowaniem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              Obsługa Inwestycji  Budowlanych Leszek Janus

Adres:                         Nowy Garbów 13, 27-620 Dwikozy

Cena oferty /brutto/:   8 000,00 zł; doświadczenie 1 zadanie; liczba uzyskanych punktów 95.

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              Probud Adam Kostek,

Adres:                         Węgrce Panieńskie 15A

Cena oferty /brutto/:   14 600,00 zł; doświadczenie 1 zadanie; liczba uzyskanych punktów 54,32.

 

                                                                                                                  mgr Robert Paluch

                                                                                                                Wójt Gminy Wilczyce

              _____________________

                           Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.