Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie utwardzenia placu przy remizie OSP w Przezwodach”

Wilczyce, dn. 15.09.2017r.

Znak sprawy: IP.ZP.271.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.4.2017 Nazwa zadania: „Wykonanie utwardzenia placu przy remizie OSP w Przezwodach”.

 1.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy:            Roboty Ziemne Sylwester Kilijański

Adres: Radoszki 124, 27-612 Wilczyce

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych                      

    z przeprowadzonym postepowaniem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy:               F.H.U. „ŁUKNAT”

Adres:                          Gierlachów 21, 27-600 Sandomierz

Cena oferty /brutto/:    15 375,00 zł

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy:               Roboty Ziemne Sylwester Kilijański

Adres:                          Radoszki 124, 27-612 Wilczyce

Cena oferty /brutto/:    11 582,00 zł

 

Oferta nr 3

Nazwa firmy:               F.H.U. Witczak Bolesław

Adres:                          Wiązownica Mała 65, 28-200 Staszów

Cena oferty /brutto/:    13 200,00 zł

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy:               Usługi Koparką Roboty Ziemne Witczak Tomasz

Adres:                         ul. Osiedlowa 8 , 28-221 Osiek

Cena oferty /brutto/:    12 900,00 zł

 

Oferta nr 5

Nazwa firmy:               Firma Handlowo Usługowa Dominik Witczak

Adres:                         Wiązownica Mała 65, 28-200 Staszów

Cena oferty /brutto/:    14 350,00 zł

 

Oferta nr 6

Nazwa firmy:               P.P.H.U. „Witczak” Witczak Dariusz

Adres:                         Sulisławice 124A, 27-670 Łoniów

Cena oferty /brutto/:    14 329,50 zł

 

Z up. Wójta

mgr Katarzyna Łukawska

Sekretarz Gminy

  _____________________

                Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.