Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.2.2017 Nazwa zadania: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice”

Wilczyce, dn. 11.04.2017r.

Znak sprawy: IP.ZP.271.2.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.2.2017 Nazwa zadania: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice ”

 

1.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy: Probud Adam Kostek

Adres: Węgrce Panieńskie 15 A, 27 -641 Obrazów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria.

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych

z przeprowadzonym postepowaniem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy: IND Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk

Adres: ul. Obozowa 5/4, 32-600 Oświęcim

Cena oferty /brutto/: 14 760,00 zł Liczba punktów w kryterium: 12,60 pkt

Doświadczenie: 2 zadania Liczba punktów w kryterium: 10,00 pkt

Razem 22,60 pkt

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy: Nadzory Budowlane –Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz

Adres: Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce

Cena oferty /brutto/: 7 380,00 zł Liczba punktów w kryterium: 24,30 pkt

Doświadczenie: 2 zadania Liczba punktów w kryterium: 10,00 pkt

Razem 34,30 pkt

 

Oferta nr 3

Nazwa firmy: Probud Adam Kostek

Adres: Węgrce Panieńskie 15A, 27-641 Obrazów

Cena oferty /brutto/: 2 000,00 zł Liczba punktów w kryterium: 90,00 pkt

Doświadczenie: 2 zadania Liczba punktów w kryterium: 10,00 pkt

Razem 100,00 pkt

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy: EUROINWEST Renata Musiałek

Adres: ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec

Cena oferty /brutto/: 9 390,82 zł Liczba punktów w kryterium: 18,90 pkt

Doświadczenie: 2 zadania Liczba punktów w kryterium: 10,00 pkt

Razem 28,90 pkt

 

Oferta nr 5

Nazwa firmy: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek

Adres: ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce

Cena oferty /brutto/: 2 214,00 zł Liczba punktów w kryterium: 81,00pkt

Doświadczenie: 3 zadania Liczba punktów w kryterium: 10,00 pkt

Razem 91,00 pkt

 

 

Sekretarz Gminy

mgr Katarzyna Łukawska

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.