Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.11.2016 Nazwa zadania: opracowanie kompleksowej dokumentacji: : projektowo – kosztorysowej, przetargowej oraz analizy efektywności kosztowej  dla realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce w ilości do 50 szt.

Wilczyce, dn. 15.11.2016r.

Znak sprawy: IP.ZP.271.11.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.11.2016 Nazwa zadania: opracowanie kompleksowej dokumentacji: : projektowo – kosztorysowej, przetargowej oraz analizy efektywności kosztowej  dla realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce w ilości do 50 szt.

W ramach realizacji projektu:

„Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem

oraz  modernizacją  zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa

i  budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

 

 1.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy:            EMKAN –PRO Krzysztof Murawski

Adres: Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów                   

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych                             

    z przeprowadzonym postepowaniem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania   i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy: EMKAN –PRO Krzysztof Murawski

Adres:              Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów                    

Cena oferty /brutto/:    14 760,00 zł

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              Goldsun Radosław Szewczuk

Adres:                         ul. Namysłowskiego 8, 22-400 Zamość

Cena oferty /brutto/:   22 549,23 zł

Oferta nr 3

Nazwa firmy:              KAN-  EKO Marcin Ciołkowski

Adres:                         Wola Krokocka 12, 98-240 Szadek                  

Cena oferty /brutto/:   39 000,00 zł

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

                          _____________________

                    Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.