Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI NA STACJĘ WODOCIĄGOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ MODERNIZACJĄ ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁUKAWA”

Wilczyce, dn. 03.10.2016r.

Znak sprawy: IP.ZP.271.10.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.10.2016 Nazwa zadania: opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, środowiskowej, wodno-prawnej, dotyczącej wpięcia istniejącego ujęcia wody w miejscowości Łukawa do istniejącej sieci wodociągowej celem realizacji:

 

„Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem

oraz  modernizacją  zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”

 

 1.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy:            REIN S. J.

Adres: ul. Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów       

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przeprowadzonym postepowaniem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech

Adres:  ul. Gagarina 32A lok.1, 00-754 Warszawa, Oddział Radomsko 97-500, Dziepółć 3

Cena oferty /brutto/:    70 110,00 zł

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              REIN S. J.

Adres:                         ul. Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów

Cena oferty /brutto/:   34 400,00  zł

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

                _______________

              Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.