Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: : „OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WILCZYCE NA LATA 2016-2023 ”.

Wilczyce, dn. 26.07.2016r.

Znak sprawy: IP.ZP.271.8.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Numer sprawy: IP.ZP.271.8.2016 Nazwa zadania: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023 ”.

 1.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy: GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.

Adres: ul. Targowa 18/IV; 25-520 Kielce

              

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przeprowadzonym postepowaniem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o.

Adres:                         ul. Targowa 18/IV; 25-520 Kielce

Cena oferty /brutto/:    14 600,00 zł

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              INSTYTUT BADAWCZY IPC Sp. z o.o.                     

Adres:                         ul. Ostrowskiego 9,  53-238 Wrocław

Cena oferty /brutto/:   23 000,00 zł

Oferta nr 3

Nazwa firmy:              INSTYTUT ROZWOJU MIAST

Adres:                         ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

Cena oferty /brutto/:   36 875,40 zł

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy:              EU-CONSULT Sp. z o.o.                          

Adres:                         ul. Wały Piastowskie 1;  80-855 Gdańsk

Cena oferty /brutto/:   18 800,00 zł

 

Oferta nr 5

Nazwa firmy:              Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER            

Adres:                         ul. Zamkowa 3a/1;  43-400 Cieszyn

Cena oferty /brutto/:   22 700,00 zł

 

Oferta nr 6

Nazwa firmy:              BC Consulting Bożena Cebula                                

Adres:                         ul. Działkowców 29; 28-230 Połaniec

Cena oferty /brutto/:   23 370,00 zł

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

                         _____________________

                  Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.