Logo Gmina Wilczyce

Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-22/2020

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn.
"RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w
ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-22/2020 zamieszczono dn. 20.10.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-21/2020 zamieszczono dn. 18.08.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-20/2020 zamieszczono dn. 24.08.2020 r.

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-21/2020 zamieszczono dn. 27.08.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zamówienia pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2020/2021” 

więcej

Zapytanie ofertowe

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2020/2021” 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-20/2020 zamieszczono dn. 12.08.2020 r.

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-19/2020 zamieszczono dn. 12.08.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-19/2020 zamieszczono dn. 29.07.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-17/2020 - zamieszczono dn. 09.06.2020 r.

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-16/2020 - zamieszczono dn. 09.06.2020 r.

Dostawa pomocy do zajęć artystycznych w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-17/2020 - 23.06.2020 r.

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 .2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. zamówienia pn. "Wykonanie, dostawę i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów" 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-18/2020 - zamieszczono dn. 16.07.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-18/2020 - zamieszczono dn. 27.07.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-15/2020 - zamieszczono 29.05.2020 r.

Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”   realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 29.05.2020 r.

pn. Dostawa pomocy do zajęć artystycznych w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości
kwoty wymienionej wart. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Numer sprawy: IP.4.2020, Nazwa zadania: "Wykonanie,
dostawa i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów".

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-14/2020 - zamieszczono 04.05.2020 r.

Usługa organizacji imprez - "Wieczorki z muzyką na żywo" w ramach projektu pn. "RAZEM dla
dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
 realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-11/2020 - zamieszczono 20.05.2020 r.

dot. zadania pn. Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-15/2020 zamieszczono 20.05.2020 r.

Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na "Wykonanie, dostawę i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów". Znak: IP.4.2020, data zamieszczenia: 21.05.2020 r.

więcej

SPROSTOWANIE INFORMACJI O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-13/2020 - zamieszczono 24.04.2020 r.

"Dostawa i montaż stołów, krzeseł i kanapy" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i watka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-13/2020 - zamieszczono 23.04.2020 r.

"Dostawa i montaż stołów, krzeseł i kanapy" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-14/2020 zamieszczono dn. 22.04.2020 r.

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Zestawienie zbiorcze ofert w ramach postępowania nr 9.2.1-12/2020 - zamieszczono 16.04.2020 r.

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-12/2020 - zamieszczono 16.04.2020 r.

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-13/2020 - zamieszczono 09.04.2020 r.

"Dostawa i montaż stołów, krzeseł i kanapy" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-12/2020 - zamieszczono 31.03.2020 r.

Usługa organizacji imprez - "Wieczorki z muzyką na żywo" w ramach projektu pn. "RAZEM dla
dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019!19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-11/2020 - zmiana zapytania - opublikowano 30.03.2020 r.

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program
wsparcia osób niesamodzieJnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.0Z.01-Z6-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem

więcej

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 9.2.1-11/2020 - zamieszczono 30.03.2020 r.

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW- program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-10/2020 - zamieszczono 26.03.2020 r.

"Prowadzenie zalęc z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych"
w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób
niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku
RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty
konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-9/2020 - zamieszczono 23.03.2020 r.

"Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01.26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-11/2020 - zamieszczono 23.03.2020 r.

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-6/2020 - zamieszczono 20.03.2020 r.

dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-8/2020 - zamieszczono 18.03.2020 r.

Dostawa gier planszowych oraz szachów w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-7/2020 - zamieszczono 18.03.2020 r.

"Prowadzenie zajęć komputerowych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2020 - zamieszczono 13.03.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych” w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 9.2.1-4/2020 - zamieszczono 12.03.2020 r.

dot. postępowania pn. "Prowadzenie zajęć gimnastycznych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 9.2.1-5/2020

„Prowadzenie zajęć z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych” 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-6/2020 - odpowiedzi i zmiana zapytania ofertowego (zamieszczono 06.03.2020 r.)

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 9.2.1-2/2020 - zamieszczono 05.03.2020 r.

dot. "Dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-9/2020 - zamieszczono 03.03.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych" w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-8/2020 - zamieszczono 03.03.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa gier planszowych oraz szachów w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-6/2020 - zamieszczono 03.03.2020 r.

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-7/2020 - zamieszczono 03.03.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć komputerowych" w ramach
projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych
w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 21.02.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych” w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 21.02.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć gimnastycznych” w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych
w Gminie Wilczyce
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 21.02.2020 r.

na "Dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW
- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę
Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-o019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 na „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia pn. „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce”

więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Numer sprawy: IP. ZP.4.2019, Nazwa zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce ”, znak: IP.ZP.271.5.2019.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej oraz dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej dla  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce w ilości ok. 83 sztuk

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej dla zadania: „Przebudowa istniejącej przepompowni wody w miejscowości Gałkowice Ocin”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020”

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020”.

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.  „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do traw i krzaków oraz głowicą do wycinki krzaków i gałęzi” 

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.