Logo Gmina Wilczyce

Zamówienia publiczne - poniżej 130.000,00 zł /netto/

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-14/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 27.10.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa, montaż mebli kuchennych na wymiar w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 9.2.1-13/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 04.11.2021 R.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu kuchennego w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-14/2021/ŚŚ - zamieszczono dn. 08.11.2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. "Wykonanie, dostawa, montaż mebli kuchennych na wymiar w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014- 2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-12/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 08.11.2021 r.

Dotyczy zamowlenia publicznego pn. Prowadzenie zajęć dodatkowych w świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie spoleczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości uslug spolecznych (projekty konkursowe)

więcej

Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-11/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 08.11.2021 r.

Dotyczy zamowlema publicznego pn. Prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo.profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-15/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 09.11.2021 r.

Dotyczące Dostawy, montaż i uruchomienie sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-11/2021 zamieszczono dn. 09.11.2021 r.

Usługa organizacji wyjazdu do teatru dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-16/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 15.11.2021

dot. "Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-17/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 17.11.2021 r.

Dostawa apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnic na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-18/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 17.11.2021 r.

Dostawa książek na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-11/2021 zamieszczono dn. 22.11.2021 r.

Usługa organizacji wyjazdu do teatru dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie nr 9.2.1-16/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 26.11.2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX.
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-12/2021 zamieszczono dn. 01.12.2021 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-11/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 19.10.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-12/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 19.10.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zajęć dodatkowych w świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-13/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 19.10.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu kuchennego w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia zaplecza świetlicy na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie”

więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 9.2.1-10/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 26.10.2021 r.

dot. postępowania  pn. "Wykonanie, dostawa, montaż mebli kuchennych na wymiar w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce"  realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-1/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 11.08.2021 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Dostawa, montaż mebli świetlicowych w ramach
projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce"
. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ
2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2021/ŚŚ ZAMIESZCZONO DN. 11.08.2021 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Dostawa pomocy do robotyki/informatyki w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-3/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 11.08.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddzia!anie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-4/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 11.08.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, pomocy do zajęć teatralno - artystycznych oraz środków czystości w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-5/2021 zamieszczono dnia 11.08.2021 r.

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego oraz gier stołowych i planszowych w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 .2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-6/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 12.08.2021

Dotyczące Dostawy, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz
dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" 
realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-5/2021 – aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.

dot. postępowania nr  9.2.1-5/2021 dotyczącego realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego oraz gier stołowych i planszowych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-6/2021/ŚŚ – aktualizacja z dnia 19.08.2021

dotyczące zadania pn. " Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 25.08.2021 r.

Dostawa i montaż gier stołowych planszowych w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-8/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 25.08.2021 r.

Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono dn. 26.08.2021 r.

dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono dn. 26.08.2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. "Dostawa pomocy do robotyki/informatyki w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono dn. 26.08.2021 r.

dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż mebli świetlicowych w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono dn. 26.08.2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa materialów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, pomocy do zajęć teatralno - artystycznych oraz środków czystości w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9_2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2021/ŚŚ - aktualizacja z dnia 27.08.2021 r.

dot. Dostawa i montaż gier stołowych planszowych w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-8/2021/ŚŚ - aktualizacja z dnia 27.08.2021r

dotyczy: Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-9/2021 zamieszczono dn. 02.09.2021 r.

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 9.2.1-6/2021/ŚŚ DLA CZĘŚCI 1 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆ 2 - ZAMIESZCZONO DN. 10.09.2021 R.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. "Dostawy, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego,
audiowizualnego oraz dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. "Świetlica
środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę
Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono dn. 10.09.2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. "Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014- 2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono dn. 10.09.2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. "Dostawa i montaż gier stołowych planszowych w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014- 2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-9/2021 zamieszczono dn. 15.09.2021 r.

pn. Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-9/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 16.09.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zajęć dodatkowych w świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-10/2021 zamieszczono dn. 22.09.2021 r.

Dostawa wyposażenia mebli w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-9/2021/ŚŚ dla części l, 2, 3, 4, S, 8 oraz unieważnieniu postępowania dla części 7 zamieszczono dn. 28.09.2021 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zajęć dodatkowych w świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-10/2021 zamieszczono dn. 08.10.2021 r.

pn. Dostawa wyposażenia mebli w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

Zapytanie ofertowe na

zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia zaplecza świetlicy na kotłownię gazową wraz  z przebudową instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2021/ŚŚ zamieszczono dn. 14.10.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa, montaż mebli kuchennych na wymiar w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2021/2022". 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-8/2021 zamieszczono dn. 21.06.2021

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _ program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Zapytanie ofertowe na

"Budowa studni głębinowej S-l dła potrzeb wodociągu wiejskiego na terenie przepompowni wody w miejscowości Gałkowice Ocin na działce nr ewid. 68/2" - etap 1 w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokałnych na zadanie: Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w msc. Gałkowice Ocin"

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-6/2021 zamieszczono dn. 23.06.2021 r.

pn. Przeprowadzenie 24 spotkań edukacyjnych w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-8/2021 zamieszczono dn. 25.06.2021

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-8/2021 zamieszczono dn. 05.07.2021 r.

pn. Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

SPROSTOWANIE INFORMACJI O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-8/2021 - zamieszczono dn. 05.07.2021 r.

pn. Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" 
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) 

więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych /nello/, Numer sprawy: IP.I.ZP.4.2021 Nazwa zadania: "Budowa studni głębinowej S-l dla potrzeb wodociągu wiejskiego na terenie przepompowni wody w miejscowości Gałkowice Ocin na działce nr ewid. 68/2" - etap 1 w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie: Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w msc. Gałkowice Ocin"

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

 „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2021/2022”

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-1/2021 zamieszczono dn. 19.05.2021 r.

pn. Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-3/2021 zamieszczono dn. 20.05.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-4/2021 zamieszczono dn. 20.05.2021 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walkai  z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-4/2021 - ZMIANA zamieszczono dn. 20.05.2021 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kUlinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-3/2021 - ZMIANA zamieszczono dn. 20.05.2021 r.

Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW  program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-2/2021 zamieszczono dn. 20.05.2021 r.

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-5/2021 zamieszczono dn. 21.05.2021 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020  w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-3/2021 zamieszczono dn. 31.05.2021 r.

pn. Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 .2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-5/2021 - zamieszczono 31.05.2021 r.

pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na "Wieczorki z muzyką" w ramach projektu pn.
"RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-2/2021 zamieszczono dn. 31.05.2021 r.

pn. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2021 zamieszczono dn. 02.06.2021 r.

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-6/2021 - zamieszczono dn. 02.06.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie 24 spotkań edukacyjnych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 .2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.1-6/2021 zamieszczono dn. 07.06.2021 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie 24 spotkań edukacyjnych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-4/2021 zamieszczono dn. 09.06.2021 r.

pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-7/2021 zamieszczono dn. 15.06.2021 r.

pn. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Progromu Operocyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa środków czystości" w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania

na „Sukcesywny zakup paliw płynnych” znak ZP.1.2021 ogłoszonego
w dn. 07.01.2021 r.

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Sukcesywny zakup paliw płynnych” znak: ZP.2.2021

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-22/2020

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn.
"RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w
ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-22/2020 zamieszczono dn. 20.10.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-21/2020 zamieszczono dn. 18.08.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-20/2020 zamieszczono dn. 24.08.2020 r.

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-21/2020 zamieszczono dn. 27.08.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.