Logo Gmina Wilczyce

Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 na „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia pn. „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce”

więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Numer sprawy: IP. ZP.4.2019, Nazwa zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce ”, znak: IP.ZP.271.5.2019.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej oraz dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej dla  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce w ilości ok. 83 sztuk

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej dla zadania: „Przebudowa istniejącej przepompowni wody w miejscowości Gałkowice Ocin”

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020”

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020”.

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.  „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do traw i krzaków oraz głowicą do wycinki krzaków i gałęzi” 

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.