Logo Gmina Wilczyce

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

Ogłoszenie nr 540094248-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Wilczyce:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543680-N-2020

Data: 26/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174 174, 27-612 Wilczyce,

woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236.

Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-03, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> polski

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.