Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

ZP.271.6.2020 r.

                                           Wilczyce, dnia 01.06.2020 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

"Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.  2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa)  udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:                             

Pytanie 1:

Czy przewidujecie Państwo przewóz osób na wózkach inwalidzkich, jeśli tak to jak będzie liczba osób na wózkach inwalidzkich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 2 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

 

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy w/w usługi do podstawienia przy każdorazowej awarii pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych. Pojazd samochodowy, który będzie używany do realizacji zamówienia, musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 04.06.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

 

  1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Przetarg nieograniczony na zadanie:

Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

„Nie otwierać przed 04.06.2020 r. godz. 10:15”

 

  1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 04.06.2020 r.  do godz. 10:00.

 

  1. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1       Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 04.06.2020 r. godz. 10:15.

 

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.