Logo Gmina Wilczyce

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2020

Zawiadomienie

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

          

            Wójt Gminy Wilczyce zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia 1 maja 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji, gdyż do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość.        

           Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj 2020 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej
z podwyższenia stawki.

Powodem zmiany stawek jest wdrożenie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 2010 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.