Logo Gmina Wilczyce

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-10/2021 ZAMIESZCZONO DN. 22.09.2021 R.

Dostawa wyposażenia mebli w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-9/2021 ZAMIESZCZONO DN. 02.09.2021 R.

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-9/2021 ZAMIESZCZONO DN. 15.09.2021 R.

pn. Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-10/2021 ZAMIESZCZONO DN. 08.10.2021 R.

pn. Dostawa wyposażenia mebli w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-8/2021 zamieszczono dn. 21.06.2021

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _ program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-6/2021 ZAMIESZCZONO DN. 23.06.2021 R.

pn. Przeprowadzenie 24 spotkań edukacyjnych w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-8/2021 ZAMIESZCZONO DN. 25.06.2021

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-8/2021 ZAMIESZCZONO DN. 05.07.2021 R.

pn. Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
 realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

SPROSTOWANIE INFORMACJI O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-8/2021 - ZAMIESZCZONO DN. 05.07.2021 R.

pn. Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" 
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) 

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-1/2021 ZAMIESZCZONO DN. 19.05.2021 R.

pn. Dostawa środków czystości w ramach projektu pn"RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-3/2021 ZAMIESZCZONO DN. 20.05.2021 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-4/2021 ZAMIESZCZONO DN. 20.05.2021 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walkai  z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-4/2021 - ZMIANA ZAMIESZCZONO DN. 20.05.2021 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kUlinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-3/2021 - ZMIANA ZAMIESZCZONO DN. 20.05.2021 R.

Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW  program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-2/2021 ZAMIESZCZONO DN. 20.05.2021 R.

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-5/2021 ZAMIESZCZONO DN. 21.05.2021 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na „Wieczorki z muzyką” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020  w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-3/2021 ZAMIESZCZONO DN. 31.05.2021 R.

pn. Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 .2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-5/2021 - ZAMIESZCZONO 31.05.2021 R.

pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na "Wieczorki z muzyką" w ramach projektu pn.
"RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-2/2021 ZAMIESZCZONO DN. 31.05.2021 R.

pn. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-6/2021 - ZAMIESZCZONO DN. 02.06.2021 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie 24 spotkań edukacyjnych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 .2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-7/2021 ZAMIESZCZONO DN. 02.06.2021 R.

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.1-6/2021 ZAMIESZCZONO DN. 07.06.2021 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie 24 spotkań edukacyjnych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-4/2021 ZAMIESZCZONO DN. 09.06.2021 R.

pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-7/2021 ZAMIESZCZONO DN. 15.06.2021 R.

pn. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Progromu Operocyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa środków czystości" w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczycerealizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-22/2020

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn.
"RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w
ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-22/2020 ZAMIESZCZONO DN. 20.10.2020 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-21/2020 ZAMIESZCZONO DN. 18.08.2020 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-20/2020 ZAMIESZCZONO DN. 24.08.2020 R.

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-21/2020 ZAMIESZCZONO DN. 27.08.2020 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-20/2020 zamieszczono dn. 12.08.2020 r.

Usługa organizacji wyjazdu dla Klubu Seniora w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-19/2020 zamieszczono dn. 12.08.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-19/2020 zamieszczono dn. 29.07.2020 r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-17/2020 - zamieszczono dn. 09.06.2020 r.

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" 
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-16/2020 - ZAMIESZCZONO DN. 09.06.2020 R.

Dostawa pomocy do zajęć artystycznych w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" 
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-17/2020 - 23.06.2020 R.

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 .2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-18/2020 - ZAMIESZCZONO DN. 16.07.2020 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-18/2020 - ZAMIESZCZONO DN. 27.07.2020 R.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-15/2020 - zamieszczono 29.05.2020 r.

Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”   realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 29.05.2020 r.

pn. Dostawa pomocy do zajęć artystycznych w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-14/2020 - ZAMIESZCZONO 04.05.2020 R.

Usługa organizacji imprez - "Wieczorki z muzyką na żywo" w ramach projektu pn. "RAZEM dla
dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
 realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-11/2020 - ZAMIESZCZONO 20.05.2020 R.

dot. zadania pn. Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-15/2020 ZAMIESZCZONO 20.05.2020 R.

Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
 realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

 

więcej

SPROSTOWANIE INFORMACJI O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-13/2020 - ZAMIESZCZONO 24.04.2020 R.

"Dostawa i montaż stołów, krzeseł i kanapy" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i watka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-13/2020 - zamieszczono 23.04.2020 r.

"Dostawa i montaż stołów, krzeseł i kanapy" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-14/2020 ZAMIESZCZONO DN. 22.04.2020 R.

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Zestawienie zbiorcze ofert w ramach postępowania nr 9.2.1-12/2020 - zamieszczono 16.04.2020 r.

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-12/2020 - zamieszczono 16.04.2020 r.

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-13/2020 - zamieszczono 09.04.2020 r.

"Dostawa i montaż stołów, krzeseł i kanapy" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-4/2020 - ZAMIESZCZONO 12.03.2020 R.

dot. postępowania pn. "Prowadzenie zajęć gimnastycznych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2020 - ZAMIESZCZONO 13.03.2020 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych” w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-7/2020 - ZAMIESZCZONO 18.03.2020 R.

"Prowadzenie zajęć komputerowych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" 
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-8/2020 - ZAMIESZCZONO 18.03.2020 R.

Dostawa gier planszowych oraz szachów w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-6/2020 - ZAMIESZCZONO 20.03.2020 R.

dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
 realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-11/2020 - zamieszczono 23.03.2020 r.

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
 realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-9/2020 - ZAMIESZCZONO 23.03.2020 R.

"Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych" w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra
SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez
Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01.26-0019/19 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach
Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-10/2020 - ZAMIESZCZONO 26.03.2020 R.

"Prowadzenie zalęc z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych"
w ramach projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób
niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku
RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty
konkursowe)

więcej

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9.2.1-11/2020 - ZAMIESZCZONO 30.03.2020 R.

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW- program
wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr
wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-11/2020 - ZMIANA ZAPYTANIA - OPUBLIKOWANO 30.03.2020 R.

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzieJnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.0Z.01-Z6-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-12/2020 - ZAMIESZCZONO 31.03.2020 R.

Usługa organizacji imprez - "Wieczorki z muzyką na żywo" w ramach projektu pn. "RAZEM dla
dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
 realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019!19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9.2.1-5/2020

„Prowadzenie zajęć z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych” 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-6/2020 - odpowiedzi i zmiana zapytania ofertowego (zamieszczono 06.03.2020 r.)

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9.2.1-2/2020 - ZAMIESZCZONO 05.03.2020 R.

dot. "Dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW _
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 21.02.2020 r.

na "Dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego" w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW
- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę
Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-o019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych (projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 21.02.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć gimnastycznych” w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych
w Gminie Wilczyce
” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamieszczono w dn. 21.02.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć z muzykoterapii, artystycznych/rękodzieła, kulinarnych i szachowych” w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-7/2020 - zamieszczono 03.03.2020 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć komputerowych" w ramach
projektu pn. "pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych
w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.1-6/2020 - ZAMIESZCZONO 03.03.2020 R.

Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego w ramach projektu pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW -
program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" realizowanego przez Gminę Wilczyce
nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe)

 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-8/2020 - ZAMIESZCZONO 03.03.2020 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa gier planszowych oraz szachów w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-9/2020 - ZAMIESZCZONO 03.03.2020 R.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych" w ramach projektu pn. pn. RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.