Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

Wilczyce, dn. 28.01.2020 r.

 Znak: ZP.1.2020

                                                                      

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nazwa zadania: „Sukcesywny zakup paliw płynnych”, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy:                        Firma Handlowo-Usługowa Elżbieta Bartos

Adres:                        26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 62,

STACJA PALIW  ORLEN   ul. Lubelska 5a, 27-600 Sandomierz      

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych    z przeprowadzonym postępowaniem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może  wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy:              P.P.H. Hortus Plon

Adres:                          27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa  3,
 STACJA PALIW  ORLEN nr 7432,  27-612 Wilczyce, Wysiadłów 66a 

Cena oferty /brutto/:   100.527,00

Oferta nr 2

Nazwa firmy:              Firma Handlowo-Usługowa Elżbieta Bartos

Adres:                          26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 62,
 STACJA PALIW  ORLEN  ul. Lubelska 5a, 27-600 Sandomierz 

Cena oferty /brutto/:   100.161,00

 Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

 _____________________

                           Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.