Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020”.

Wilczyce, dn. 17.07.2019r.

Znak sprawy: OK.4464.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp., Nazwa zadania: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020.

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

       Nazwa firmy:     Przewóz Osób, Grzegorz Polit

 Adres:                Zakrzów 21, 27-640 Klimontów 

                       

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po dopełnieniu wszystkich formalności związanych                             

    z przeprowadzonym postepowaniem.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy:  Usługi Transportowe, Ewa Roźmiej,

Adres:             27-612 Wilczyce 78    

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż                       w   wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

Oferta nr 2

    Nazwa firmy       ALFA BUS Sp. z o.o.

    Adres                ul. Kolberga 9, 25-516 Kielce

    Cena oferty /brutto/ 101 520,00 zł

 

Oferta nr 3  

Nazwa firmy  Usługi – Handel – Transport, Anna Chmiel,

Adres              Charężów 6, 26-060 Chęciny

Cena oferty /brutto/   94 000,00 zł

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy      BETA BUS Sp. z o.o.,

Adres              ul. Kolberga 9, 25-516 Kielce

Cena  oferty /brutto/ 116 560,00 zł

 

Oferta nr 5

Nazwa firmy ATS Andrzej Koseła,

Adres      Wąworków 9, 27-500 Opatów

Cena oferty /brutto/ 82 657,58 zł

 

Oferta nr 6

Nazwa firmy     Biuro Turystyczne „DARTUR”, Dariusz Bińczak,

Adres               ul. St. Czernika 26, 27-500 Opatów

Cena oferty /brutto/ 87 701,09 zł

 

Oferta nr 7

Nazwa firmy   Przewóz Osób, Grzegorz Polit,

Adres             Zakrzów 21, 27-640 Klimontów

Cena oferty /brutto/ 79 855,63 zł

 

Oferta nr 8

Nazwa firmy „MINI-BUS”, Piotr Drypa,

Adres            Słupcza 167, 27-620 Dwikozy

 

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż                       w   wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

                                                                                                               Z up. Wójta

                                                                                                           Katarzyna Łukawska

                                                                                                              Sekretarz Gminy

                                                                                                                _____________________

                               Zamawiający

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.