Logo Gmina Wilczyce

Gospodarka odpadami

Informacja

Informacja

Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż:

1) Od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku podmiotem zajmującym się odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest firma San-Ta-EKO Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Portowej 24; 27-600 Sandomierz,

2) miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Janczycach (Janczyce 50; 27-552 Baćkowice),

3) Gmina Wilczyce (Wilczyce 174; 27-612 Wilczyce) prowadzi na terenie Gminy,
w miejscowości Wilczyce - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
w którym przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i odpady wielkogabarytowe,

- zużyte baterie i akumulatory,

- chemikalia (w tym resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin
i opakowania po nich),

- zużyte opony,

- przeterminowane i niezużyte leki oraz chemikalia,

- odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,

- odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych (np. termometry, świetlówki, itp.),

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone z przydomowych ogrodów,

- różnego typu szkło, w tym porcelana i ceramika,

- tekstyliów i odzieży.

 

PSZOK jest czynny co najmniej raz w tygodniu  w godzinach od 8.00 do 14.00 –
z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

4) zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Gmina Wilczyce z siedzibą Wilczyce 174; 27-612 Wilczyce, miejscem zbierania jest PSZOK zlokalizowany w miejscowości Wilczyce; 27-612 Wilczyce,

5) punktem zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych jest PSZOK zlokalizowany w miejscowości Wilczyce; 27-612 Wilczyce.

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.