Logo Gmina Wilczyce

Informacje wstępne

INFORMACJE WSTĘPNE

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,

ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

Klaus Nauman

Według Henry’ego Kissingera pojęcie bezpieczeństwo – tworzy współcześnie fundament każdego  ludzkiego funkcjonowania. W następstwie tego obszerny zakres kategorii bezpieczeństwa jest bardzo trudny do skrótowego przedstawienia oraz zdefiniowania. (…)

Bezpieczeństwo, jak każde pojęcie o bardzo obszernym zakresie, jest terminem wieloznacznym. Pierwotnym objaśnieniem pochodzenia jego znaczenia jest określenie bezpieczeństwa, jako stanu: stan niezagrożenia, spokoju, stan i poczucie pewności, wolności od zagrożeń, wolności od zagrożeń oraz strachu lub ataku.

Jako, że stan bezpieczeństwa jest niewymierny, przeto pierwszorzędną kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa jest jego postrzeganie przez społeczeństwa i władze państwa.

Bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym – to pewność istnienia, przetrwania, dysponowania i funkcjonowania oraz rozwoju jednostki, która jest konsekwencją braku zagrożeń oraz odpowiedniego ich percypowania, tworząca się, w następstwie kreatywnej działalności danego podmiotu, która jest procesem społecznie zmiennym w czasie.

Niewątpliwym jest, że zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa zgodnie z Konstytucją RP.

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Głównym zadaniem każdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom, czyli ich ochrona i obrona przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami militarnymi lub niemilitarnymi, zarówno w czasie pokoju, jak i w okresie kryzysu i wojny.

Ochrona ludności obejmuje zapewnienie zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, ochronę mienia i środowiska, a także pomoc w trudnych sytuacjach po ich wystąpieniu.

Zadania te wykonywane są na wszystkich szczeblach władzy, tj. centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Do wykonywania ww. przedsięwzięć powołane są analogiczne struktury obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Na obszarze gminy realizacja zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należy do zadań własnych

gminy. Wykonywanie ich należy do wójta, jako organu wykonawczego gminy, przy wsparciu instytucji wyspecjalizowanych w zapewnianiu bezpieczeństwa, jak np. Policja, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Siły Zbrojne oraz inne służby i inspekcje.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 31 konstytucji na każdym obywatelu spoczywa także obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa własnego, jak i innych obywateli. W pierwszej kolejności przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego i budowlanego.

Zgodnie z art. 86 konstytucji natomiast, każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż ich nieprzestrzeganie w największym stopniu przyczynia się do wystąpienia przeważającej liczby wypadków i zagrożeń.

W trosce o poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wilczyce i osób przebywających na naszym terenie na kolejnych stronach przybliżane są informacje, które mogą posłużyć do lepszego przygotowania się na wypadek zaistnienia różnych zagrożeń, postępowania w trakcie ich wystąpienia oraz pomocy w usuwaniu ich skutków.

Przy opracowywaniu tych materiałów korzystano z informacji zawartych na stronach internetowych organów i instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań z tego zakresu, m.in.: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, MSWiA, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz innych instytucji.

Strona dot. „bezpieczeństwo mieszkańców” będzie uzupełniana i aktualizowana na bieżąco przez pracownika merytoryczne odpowiedzialnego za wykonywanie zadań w tym zakresie w Urzędzie Gminy w Wilczycach.

Wyrażamy nadzieję, że informacje zawarte na kolejnych stronach przyczynią się do efektywniejszego przygotowania się obywateli w celu uniknięcia różnych zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia do sprawnego działania w celu ograniczenia negatywnych skutków tych zdarzeń.

BĄDŹ BARDZIEJ BEZPIECZNY!!!

szczegóły znajdziesz na stronie

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

www.mswia.gov.pl

 

Znajdziesz tu między innymi:

*** informacje i wykaz środków, które pomogą Ci w przygotowaniach na wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń oraz w zaplanowaniu zabezpieczenia domów i mieszkań.***

 Numer bezpłatnej infolinii:

- 0 800 250 250 - pod tym numerem można zgłaszać wszelkie sygnały mogące świadczyć o potencjalnym niebezpieczeństwie, można się również dowiedzieć jak reagować w przypadku takich sytuacji.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.