Logo Gmina Wilczyce

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)"

 

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zadania  pn. "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II, numer postępowania: ZP.271.5.2020.

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia pn. „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. zadania  pn. "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dot. postępowania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II" Znak: ZP.271.5.2020

więcej

Zbiorcze zestawienie ofert

dot. zamówienia pn."Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zamówienie pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”, numer postępowania: ZP.271.4.2020

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

"Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

więcej

Zbiorcze zestawienie ofert

dot. zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II"

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

zamówienie pn. "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

więcej

Zbiorcze zestawienie ofert

dot zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

„Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - etap II, znak: ZP.271.3.2020

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - etap II, znak: ZP.271.3.2020

więcej

Uchylenie Informacji o Wyborze Oferty Najkorzystniejszej oraz unieważnienie postępowania na zadania nr 1, 2 i 3

pn. "Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. "RAZEMdla dobra Seniorów - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce".

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób  niesamodzielnych w Gminie Wilczyce, numer postępowania: ZP.271.2.2020

więcej

Informacja z otwarcia ofert

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II

więcej

Zbiorcze zestawienie ofert

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz  budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2020  Nazwa zadania:  „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

więcej

Informacja dla wykonawców

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

dot. "Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach" 

więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dot. "Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

"Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dot. postępowania pn. „Budowa parkingu  i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania pn.  „Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach "

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.2019  Nazwa zadania:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.