Logo Gmina Wilczyce

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz informacja dla wykonawców nr 1

dot. zamówienia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

pn„Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120” 

więcej

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120” 

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pn. " Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120"

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

na zadanie pn:  pn  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na

„Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)"

 

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zadania  pn. "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II, numer postępowania: ZP.271.5.2020.

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia pn. „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.